Kursy na wózki widłowe, żurawie wieżowe, HDS

Oferujemy gamę kursów zawodowych, przygotowujących pracowników do wykonywania określonych zadań. Nasze szkolenia są zgodne z wymogami przepisów prawa. Kończą się odpowiednim dokumentem nadającym kwalifikacje zawodowe.

Oferta kursów

W ofercie

Kursy na wózki widłowe

Kursy dla operatorów wózka widłowego, oferta kursu - wózki widłowe

Kursy na żurawie wieżowe

Kursy dla operatorów żurawi wieżowych, oferta kursu - żurawie wieżowe

Kursy na HDS

Kursy dla operatorów żurawi przeładunkowych - HDS, oferta kursu - HDS żurawie przeładunkowe


Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz niezbędna bazę - profesjonalnie wyposażone sale wykładowe, maszyny, urządzenia i sprzęt konieczny do przeprowadzenia ww. szkoleń i kursów. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów prywatnych jak i przedsiębiorstw czy instytucji.

Zapraszamy do kontaktu.

   

Akademia Efect - kursy i szkolenia zawodowe

Akademia Efect zajmuje się organizacją kursów i szkoleń zawodowych dzięki którym osoby bezrobotne mają szansę powrócić na rynek pracy, natomiast zatrudnieni mają szansę na podniesienie swoich kwalifikacji i tym samym wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy.

Od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w prospołecznych projektach walczących z bezrobociem, wyrównujących szanse zawodowe osób niepełnosprawnych i chętnych do przekwalifikowania zawodowego. Bardzo chętnie współpracuje z instytucjami wspierającymi walkę z bezrobociem.

Read more...