Agresja i przemoc u dzieci w szkole - to warto wiedzieć

Agresja i przemoc u dzieciAgresja w szkole to problem, z którym borykają się coraz młodsze dzieci. Agresja i przemoc to obecnie jedne z najpoważniejszych problemów, z którymi musi się zmierzyć współczesna szkoła.

Szkoła powinna znaleźć skuteczne rozwiązanie takiego problemu, często jednak dziecko będące ofiarą szkolnej przemocy wymaga również wsparcia ze strony rodziców.

Jak pomóc dziecku? Jak rozpoznać, że nasza pociecha może mieć problemy z agresywnymi kolegami? Co zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim problemów związanych z agresją i przemocą w szkole nie można pozostawić samym sobie. Nie tylko może to doprowadzić do tragedii w postaci poważniejszych urazów. Przemoc w szkole, stosowana wobec jednej osoby przez dłuższy czas, może mieć szkodliwy wpływ na psychikę dziecka - ofiary. Takim dzieciom najczęściej przez całe życie towarzyszy już poczucie zagrożenia, często też izolują się od kontaktów z innymi. Wiele dzieci ma problemy z otwartym przyznaniem się do tego, że są ofiarami przemocy. Istnieje jednak wiele sygnałów, dzięki którym można rozpoznać dziecko dręczone przez agresywnych rówieśników.

Sygnały

Jednym z pierwszych niepokojących objawów może być niechęć związana z chodzeniem do szkoły, liczne siniaki oraz niszczone ubrania czy przybory szkolne. Należy również zwrócić uwagę na takie problemy jak "gubienie" pieniędzy czy nagłe, dość wysokie potrzeby finansowe dziecka. Te niepokojące sygnały mogą być skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy.

Jak pomóc dręczonemu przez rówieśników dziecku?

Jeśli dziecko jest ofiarą przemocy na terenie szkoły, należy o tym powiadomić jej pracowników. To szkoła jest odpowiedzialna za zapobieganie takim sytuacjom na jej terenie. W przypadku każdego incydentu związanego z przemocą powinny zostać podjęte określone kroki, których ostatecznym celem jest rozwiązanie problemu związanego z agresją.

Niezwykle ważna jest rozmowa z dzieckiem, które padło ofiarą agresji i przemocy. Pomoc ta jest mu potrzebna, gdyż zazwyczaj uczeń prześladowany przez innych czuje się gorszy i "inny", co może prowadzić do poważnych problemów w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi także w przyszłości.