Ciekawe programy aktywizujące

560Przyczyn bezrobocia jest naprawdę bardzo wiele. To przede wszystkim niedopasowanie miejsc pracy do pracowników i ich wykształcenia, wysokie koszty pracy, niedopasowanie popytu na pracę do podaży, co określa się jako bezrobocie strukturalne czy zbyt sztywne prawo pracy. Coraz częściej obserwujemy bezrobocie wśród młodych osób, również świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych.

Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyn również może być wiele. Czasem absolwenci kierują się modą albo własnymi zainteresowaniami w wyborze kierunku, ale trzeba również patrzeć na to, czy dana branża jest przyszłościowa.

Jeśli ktoś pragnie studiować niszowy kierunek, powinien zastanowić się również nad wybraniem drugiego fakultetu. Dla przykładu: osoby pasjonujące się historią sztuki mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie. Dobrym sposobem będzie wybranie historii albo administracji jako drugiego kierunku. Mogą później pracować w szkole, archiwum, bibliotece lub zdecydować się robić doktorat. To forma zabezpieczenia na przyszłość.

Aby przeciwdziałać rosnącemu wciąż bezrobociu rząd opracował wiele interesujących programów i instrumentów aktywizujących.

Mają one na celu pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu ciekawej pracy, która będzie odpowiadała ich aspiracjom. Bardzo popularne są zwłaszcza staże z urzędu pracy. Są one kierowane zarówno do świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych jak i dla długoletnich bezrobotnych.

Poza tym osoby pozostające bez pracy często decydują się na podjecie prac społecznych użytecznych, prac interwencyjnych.

Bardzo ciekawym instrumentem aktywizującym osoby bezrobotne jest również kierowanie ich na szkolenia lub specjalistyczne kursy. Mogą one pomóc w podniesieniu kwalifikacji lub przekwalifikowaniu się i podjęciu pracy w zupełnie innym lub pokrewnym zawodzie.

Osoby z dyplomem wyższej uczelni mogą również zdecydować się na studia podyplomowe. Rząd ale również inne instytucje, takie jak Unia Europejska chętnie decydują się również na przyznanie dotacji na własną działalność. Popiera się takie ciekawe i odważne inicjatywy ze strony obywateli.