Co warto wiedzieć o zawodach prawniczych?

Prawnicy kojarzony są głównie z adwokatami oraz notariuszami. To z nimi bowiem mają najczęściej do czynienia zwykli obywatele w życiu codziennym. Tacy prawnicy, jak prokurator lub sędzia wchodzą w grę dopiero w sprawach sądowych, z którymi nie każdy ma przecież do czynienia. Czym zajmują się jednak konkretni prawnicy? Co warto wiedzieć na temat ich uprawnień? Oto kilka ciekawostek na temat zawodów prawniczych.

Zakres obowiązków

Obowiązki zawodowe danego prawnika różnią się znacznie ze względu na zawód, które faktycznie wykonują. Podczas gdy adwokaci to najczęściej tak zwani obrońcy sądowi, to radcy prawni zajmują się zazwyczaj udzielaniem porad prawnych obywatelom. Mogą jednak także występować w roli pełnomocnika przed sądem - noszą wówczas tak zwaną togę radcy prawnego, tak jak swój specjalny strój ma także prokurator, adwokat czy sędzia.

Notariusz zajmuje się natomiast sporządzaniem dokumentów prawniczych, czyli tak zwanych aktów notarialnych. Dokument sporządzony przez niego ma status dokumentu urzędowego i spełnia wszelkie normy prawne obowiązujące w danym państwie. Można do niego udać się na przykład, gdy idzie o sprawy spadkowe tudzież dokumenty związane z księgą wieczystą lub oświadczenia sądowe.

Osoby, które najczęściej kojarzymy z salą sądową to sędzia oraz prokurator. Są oni przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, których zadaniem jest utrzymanie ładu prawnego oraz zapewnienie karania przestępców. Prokurator zajmuje się wykrywaniem przestępstw oraz dokonuje aktu oskarżenia. Współpracuje on przy tym ściśle z policją. Sędzia jest natomiast osobą, która ma prawo do orzekania w sprawach sądowych. Wydaje on wyrok zgodnie z obowiązującymi ustawami mając na uwadze wszelkie czynniki związane ze sprawą. Wyroki przez niego wydawane muszą być bezstronne, wyrok oparty musi być na faktach.

Uprawnienia

Poszczególne zawody prawnicze charakteryzują się także konkretnymi uprawnieniami różnego rodzaju. Jednym z zawodów, które są chronione w sposób szczególny jest zawód sędziego. Jest on bowiem objęty immunitetem, a w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma on zagwarantowane uposażenie i warunki pracy, które będą godne warunkom i obowiązkom które spełnia. Jest to jedyny zawód, który chroni tego typu zapis w Konstytucji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi tego zawodu sędzia przechodzi na emeryturę po ukończeniu 65 lat, wcześniejsze przejście w stan spoczynku możliwe jest decyzją Krajowej Rady Sądownictwa.

Notariusz z kolei korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, jest to bowiem tak zwany zawód zaufania publicznego. Ochrona ta polega w skrócie na tym, iż zachowanie zabronione ustawą wobec funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą surowszą, jak wobec innych obywateli. Podobnie sprawa wygląda w przypadku prokuratora, który dodatkowo jest uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności. Nie musi on zatem uzyskać pozwolenia swojego przełożenia przed rozpoczęciem wykonywania swoich czynności zawodowych. Mówi o tym tak zwana zasada niezależności prokuratorów.

Ile zarabiają prawnicy?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie o zarobki poszczególnych prawników. Wszystko zależy bowiem od całego szeregu czynników różnego rodzaju. Najlepsi prawnicy zarabiają oczywiście o wiele więcej, niż ich koledzy na niższych szczeblach kariery zawodowej. Zazwyczaj na przykład adwokaci z urzędu zarabiają mniej niż adwokaci, którzy posiadają własne, prywatne kancelarie adwokackie.

Generalnie jednak, zawód prawnika - bez względu na konkretny zawód - jest dobrze opłacanym zajęciem. Związane jest to z szerokim zakresem obowiązków oraz trudną drogą, która prowadzi do tego zawodu. Aplikacja notarialna na przykład jest dużym wyzwaniem, które nie jest wcale łatwe. Zarobki prokuratorów, adwokatów, sędziów, radców prawnych i innych prawników nie należą zatem do najniższych. Poparte jest to jednak ciężką pracą oraz dużym zakresem obowiązków, które wymagają sporej odporności psychicznej, mnóstwa wiedzy i wiary we własne możliwości. Warto to brać pod uwagę mówiąc o pensjach prawniczych.