Edukacja w Polsce

105Kilkuletnie dziecko zostaje posłane do przedszkola nie tylko dlatego, że rodzice muszą pracować, ale również dlatego, że w przedszkolu ma szansę nawiązać znajomości z innymi dziećmi.

Przedszkole to bezpieczne przejście pomiędzy dzieciństwem a rozpoczęciem nauki szkolnej. Gdy dziecko zacznie edukację w wieku kilku lat, trwa ona przez przynajmniej kilkanaście lat jego życia.

Szkoła podstawowa wyposaża w podstawowe umiejętności. Maluch przez trzy pierwsze lata uczestniczy w nauczaniu zintegrowanym. Dziecko uczy się pisać, liczyć, czytać, poznaje otaczający je świat. W klasach od czwartej do szóstej ma już podstawowe przedmioty, takie jak język polski, historia, przyroda, wychowanie fizyczne, matematyka czy sztuka. Kolejny etap edukacji to gimnazjum. Tam przybywa zajęć oraz przedmiotów. Dziecko uczy się chemii, fizyki, biologii czy geografii. Gdy dziecko kończy gimnazjum ma około 16 lat i to czas, kiedy musi zdecydować, co dalej.

Ma do wyboru kilka szkół średnich oraz zasadniczą szkołę zawodową, która przyucza do konkretnego, wybranego zawodu. Najpopularniejsze szkoły średnie to liceum ogólnokształcące i technikum. Liceum ogólnokształcące to szkoła dające ogólne wykształcenie, choć w wielu placówkach klasy są profilowane.

Można zdecydować się na naukę w klasie biologiczno-chemicznej, z większą ilością zajęć z chemii i biologii. Takie klasy przygotowują do studiów medycznych, weterynaryjnych czy innych, związanych ze zdrowiem. Klasy humanistyczne oferują zwiększoną ilość zajęć z języka polskiego, historii czy wiedzy o kulturze. Są idealnym przygotowaniem do studiów polonistycznych, dziennikarskich czy związanych ze sztuką.

Wiele osób decyduje się na pójście do klasy lingwistycznej. To świetna opcja dla nastolatków, planujących studia językowe. Klasy społeczno-prawne pozwalają na przygotowanie się do studiowania prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych czy kierunków społecznych. Technikum jest szkołą, która kończy się zdaniem matury, egzaminu praktycznego i uzyskaniem tytułu zawodowego.