Etapy szkolnictwa - niższe i wyższe

Etapy szkolnictwaJeśli szukać sfery wychowawczej i naukowej, która od bardzo dawna wzbudza niemałe kontrowersje, to spokojnie można za taką uznać szkolnictwo. Wbrew pozorom nie jest to wcale dziedzina łatwa do sterowania i nieskomplikowana w zarządzaniu, bo niesie ze sobą bardzo wielką odpowiedzialność.

Szkolnictwo zwykle dzieli się na dwa poziomy - niższe i wyższe, z czego zdecydowanie większe problemy stwarza ten pierwszy profil.

Szkoły podstawowe i gimnazjalne z reguły są szkołami na tyle uniwersalnymi i ogólnymi, że program nauczania w nich sięga absolutnego minimum. Uczeń po skończeniu tam edukacji wychodzi z niewielką wiedzą i tylko poniektórzy poradzą sobie w dobrych liceach i dobrze zdadzą maturę. Niestety owe dobre licea ukierunkowane są głównie na uczniów wybitnie zdolnych, co z kolei wyklucza możliwość utrzymania równego poziomu wśród wszystkich młodych ludzi.

Na szczęście coraz częściej pojawiają się głosy sprzeciwu wobec faktu, że placówki szkolne uczą jedynie owe wybitne jednostki, mające naukowe sukcesy. Dlatego też dyrektorzy zobowiązani są co do składania różnego rodzaju raportów i sprawozdań z systemu kształcenia, jaki odbywa się w ich szkołach. W dużym stopniu zapobiega to licznym nadużyciom i faworyzowaniu małej grupy osób przy jednoczesnym zaniedbywaniu reszty klasy.

Szkolnictwo wyższe natomiast to już nieco inne problemy, związane głównie z finansowaniem badań i dostępem do nich dla studentów pomniejszych uczelni. Te większe i renomowane nie mają problemów z pieniędzmi, a ich studenci mogą spokojnie korzystać z laboratorium, bogatych bibliotek i przeprowadzać badania. Mniejsze i mniej znane uniwersytety takiej wygody nie mają, co wiąże się z mniejszym dostępem do źródeł wiedzy. Dlatego też wielu studentów decyduje się na płatne studia, ponieważ prywatne szkoły wyższe posiadają bardzo obszerne i bogato wyposażone zaplecze naukowe.

To z kolei oznacza odpływ młodych ludzi z uczelni państwowych i zubożenie potencjału ludzkiego, który w ten sposób się traci - uczelnie prywatne oferują bowiem także dobrze płatne prace i wyjazdy zagraniczne.