Grupy społeczne

Społeczeństwo jest podstawowym pojęciem socjologicznym. Nie jest jednak ostatecznie i jednoznacznie zdefiniowane. Tradycyjnie, tym terminem określa się zbiorowość społeczną.

Jest to grupa osób, która zamieszkuje dane terytorium, ma wspólną kulturę, tożsamość oraz łączą te osoby jakieś stosunki społeczne. Każda społeczeństwo ma również jakieś instytucje. Dzięki nim społeczeństwo może funkcjonować jako plemię, naród czy bardziej formalnie: jako państwo.

W mowie potocznej terminem społeczeństwo określa się jakieś warstwy społeczne, na przykład społeczeństwo lekarzy, psychologów, muzyków, pisarzy, studentów, i tak dalej. Bardziej globalnie: wyrażenia społeczeństwo używa się do określenia całej ludzkości, zamieszkującej Ziemię.

Społeczeństwo jako grupa powinno sobie pomagać, dlatego organizuje się tak wiele akcji dla potrzebujących. Są to właśnie akcje społeczne i charytatywne, działa w nich wielu wolontariuszy, czyli osób chętnych do pomocy, który nie pobierają za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Społeczeństwo w którym żyjemy składa się z jednostek, te zaś, czyli mówiąc ściślej należymy do pewnych grup, czy to ze świadomego wyboru, czy totalnego przypadku.

Nawet garstka osób czekających na autobus wokół nas tworzy pewną odrębną społeczność. Jednak musimy się jakoś porozumiewać, przekazywać informację między sobą. Człowiek w swych staraniach od zalania dziejów dążył by technika komunikacji ciągle się rozwijała, doskonalił przekazy werbalne, rozwinął mowę ciała, co doprowadziło nawet do stworzenia alfabetu dla osób, które nie mają całkowicie sprawnego zmysłu wzroku.

Dzisiaj już każdy posługuje się słowem czytanym, czy pisanym. Cała ludzkość podzielona stekami języków, w których występują tysiące słów, z odmiennym, zależnym od regionu akcentem jak i dialektem. Nie do pomyślenia jest sytuacja, gdybyśmy nie znali słów, bądź nasz język zawierał się w kilku podstawowych wyrazach, a wszystko trzeba by było opisywać przy użyciu rąk i gestów.

Słowotwórstwo ciągle się rozwija, powstają nowe słowa, zlepki poprzedników, by załatać braki i uprościć życie nam wszystkim.