Integracja w edukacji

Integracja studentówOsoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak dzieci zdrowe, również, a może przede wszystkim, jeśli chodzi o pobieranie nauki.

Tak jest od samego rozpoczęcia obowiązku szkolnego, poprze studia aż po kursy doszkalające i inne szkolenia, które chcą robić osoby niepełnosprawne. W przypadku nauki szkolnej, dziecko może pobierać lekcje indywidualne lub uczyć się normalnie w szkole, zarówno specjalnej jak i integracyjnej.

Gdy ukończy szkołę, młody człowiek może oczywiście kontynuować naukę na studiach wyższych. Jeśli stan zdrowia nie pozwala mu na dojazdy na uczelnię, może zdecydować się na naukę za pomocą Internetu, na wirtualnych uniwersytetach, dzięki wykorzystaniu specjalnej platformy. Studenci dojeżdżający na uczelnię mogą z kolei starać się o dofinansowania.

Takie pieniądze mogą być przeznaczone na opłaty za czesne, dojazdy, mieszkanie czy na zakup przedmiotów, które pomogą mu w nauce. Ponadto osoba niepełnosprawna może również pójść na kurs prawa jazdy, wybrać się na naukę pływania.

Terminem integracji szkolnej możemy określić włączanie dzieci niepełnosprawnych do życia szkolnego, społecznego i kulturalnego w ramach edukacji.

W wielu szkołach jest opracowany nowoczesny system edukacji i wychowania, który bazuje właśnie na integrowaniu dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Taka integracyjna edukacja jest również realizowana w każdej szkole integracyjnej, gdzie obok pełnosprawnych dzieci uczą się jeszcze maluchy niewidome, niesłyszące czy poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W takich szkołach uczą się również dzieci z niepełnosprawnością umysłową: uczniowie z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym.

Integracja zakłada równość pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi, nikt nie czuje się tam gorszy. Redukuje się wszelkie bariery w edukacji, organizuje się takie aktywności dla dzieci, aby również niepełnosprawni uczniowie mogli w nich uczestniczyć. Zwraca się oczywiście uwagę na różnice między poszczególnymi dziećmi, ale traktuje się je jako pozytywny wskaźnik. Podkreślenie tych różnic sprawia, że dzieci uczą się tolerancji na coś odmiennego.