Internetowa edukacja niepełnosprawnych

Internetowa edukacja niepełnosprawnychDawniej osoby niepełnosprawne były spychane na margines i odseparowywane od reszty społeczeństwa.

We współczesnym świecie nie obserwuje się już tego dzielenia, ale integrację i włączenie ich do życia społecznego w takim stopniu, na jaki pozwala ich niepełnosprawność. Nie używa się już nawet słów upośledzony, psychologowie nawołują do zmiany tego terminu na niepełnosprawność umysłową, która nie brzmi tak pejoratywnie.

W szkolnictwie i edukacji osób niepełnosprawnych również zauważa się widoczne zmiany. Zamiast tworzenia szkół specjalnych dla tych osób, uczy się dzieci niepełnosprawne w szkołach integracyjnych, razem ze zdrowymi dziećmi.

Ma to korzystne konsekwencje dla obu stron. Dzieci zdrowe uczą się tolerancji na odmienność, dowiadują się, że koleżanka na wózku czy kolega z porażeniem mózgowym wcale nie jest gorszy. Rodzice coraz chętniej posyłają dzieci do takich szkół. Dzieci niepełnosprawne za to zyskują większą pewność siebie, czują się jak dzieci zdrowe, gdy przebywają wśród pełnosprawnych rówieśników.

Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa do edukacji jak każdy zdrowy człowiek.

Czasami jednak stan zdrowia utrudnia im pobieranie nauki w szkołach, na uczelniach wyższych czy uczestniczenie w różnych stacjonarnych kursach. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest internetowa edukacja osób niepełnosprawnych. W sieci każda osoba może odbyć ciekawe szkolenia i kursy, zarówno płatne jak i darmowe.

Dla osób niepełnosprawnych taka forma edukacji jest napraw de bardzo wygodna. E-learning jest również ciekawą formą zarówno zarodowej jak i społecznej rehabilitacji.

Można dostosować tempo nauki do potrzeb danego kursanta, wszystko odbywa się w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Obniżona sprawność wynikająca z niepełnosprawności wcale nie musi być przeszkodą na drodze do kariery zawodowej. Dziś internetowe kursy i szkolenia sprawiają, że każda osoba niepełnosprawna ma dostęp do wiedzy w takim samym stopniu jak jej pełnosprawni znajomi. W sieci działają również internetowe szkoły i wirtualne uniwersytety.