Kurs na HDS

Żuraw przeładunkowy HDSKurs na operatora HDS czyli żurawi przeładunkowych

Oferujemy kurs na operatora HDS wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Szkolenie to obejmuje dwa etapy nauki:

 • część teoretyczną
 • część praktyczną

Część teoretyczna kursu na HDS

 • obciążenia żurawi HDS
 • konstrukcji nośnych
 • dostępnych napędów
 • sterowania hydraulicznego
 • obsługi urządzeń sterowniczych
 • obsługi urządzeń zabezpieczających
 • zagadnienia dotyczące urządzeń chwytających
 • stateczności żurawia HDS
 • techniki przeładunku, rozładunku i załadunku
 • montażu
 • transportu
 • szkolenie BHP, kurs BHP
 • zapoznanie się z dyrektywą dyrektywą 98/37/WE

Część praktyczna kursu na HDS

Część praktyczna kursu to zajęcia obejmujące zapoznanie się ze wszystkim rodzajami prac wykonywanych na żurawiu HDS, oraz obycie z urządzeniami sterowniczymi w kabinie.

Szkolenie HDS kończy się egzaminem dla uczestników szkolenia, po zdaniu którego absolwent uzyskuje ważne bezterminowo uprawnienia UDT Kategoria IIŻ.