Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłoweKurs na operatora wózków widłowych

Oferujemy kurs na wózki widłowe, zgodny z wymaganiami przepisów prawa.

Nasza kadra pedagogiczna to wykwalifikowani i doświadczeni praktycy. W ramach szkolenia oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kurs kończy się egzaminem, który może być przeprowadzony w naszym ośrodku lub bezpośrednio u klienta. Po zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje ważne bezterminowo uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Kurs na operatora wózka widłowego, obejmuje naukę na trzech rodzajach wózków widłowych:

 • podnośnikowych
 • unoszących
 • ciągnikowych

Kurs jest podzielony na dwie części teoretyczną i praktyczną. Duża liczba godzin jest poświęcona na zapoznanie się z procedurami dotyczącymi wymiany butli gazowej i po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje stosowne uprawnienia w tym zakresie.

Część teoretyczna kursu na wózki widłowe

Część teoretyczna kursu obejmuję wiedzę z zakresu:

 • typów wózków widłowych
 • zastosowania
 • budowy
 • obsługi
 • metod załadunku, rozładunku i przeładunku
 • zapoznanie się z danymi technicznymi charakteryzującymi poszczególne typy wózków
 • procedury dotyczącej wymiany butli gazowej
 • szkolenie BHP

Część praktyczna kursu na wózki widłowe

Część praktyczna kursu obejmuje pracę na wszystkich rodzajach wózków widłowych, praktyczną naukę ich obsługi, ćwiczenia w zakresie jazdy i wykonywanych prac przy użyciu wózków widłowych. Naukę wymiany butli gazowej.

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje uprawnienia do pracy na wózku widłowym oraz uprawnienia do wymiany butli gazowej.