Kurs na żurawie wieżowe

Kurs na żurawie wieżoweKurs na operatora żurawi wieżowych

Oferujemy kurs operatora żurawia wieżowego, wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Kurs na żurawie wieżowe obejmuje trzy etapy:

 • teoretyczny
 • zajęcia na symulatorze
 • praktyczna nauka pracy na żurawiu wieżowym

Część teoretyczna kursu na żurawie wieżowe

Część teoretyczna kursu to zdobycie wiedzy z zakresu:

 • budowy
 • napędów
 • konstrukcji nośnych
 • stateczności żurawia
 • obsługi w kabiny
 • załadunku
 • rozładunku
 • torowiska żurawi
 • szkolenie BHP (kurs BHP)

Symulator pracy na żurawiu wieżowym

Kilka godzin pracy na symulatorze daje możliwość obycia z kabiną żurawia i zdobycia niezbędnych umiejętności przed podjęciem zajęć praktycznych na prawdziwym sprzęcie.

Część praktyczna obejmuje naukę obsługi prawdziwego żurawia wieżowego, zdobycie praktyki w zakresie wszystkich rodzajach prac wykonywanych przez żurawia wieżowego.

Szkolenie żurawie wieżowe kończy się egzaminem, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności, po zdaniu którego absolwent uzyskuje ważne bezterminowo uprawnienia.