Kurs na żurawie wieżowe

Kurs żurawie wieżowe

Kurs na żurawie wieżoweKurs na operatora żurawi wieżowych

Oferujemy kurs operatora żurawia wieżowego, wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Kurs na żurawie wieżowe obejmuje trzy etapy:

 • teoretyczny
 • zajęcia na symulatorze
 • praktyczna nauka pracy na żurawiu wieżowym

Część teoretyczna kursu na żurawie wieżowe

Część teoretyczna kursu to zdobycie wiedzy z zakresu:

 • budowy
 • napędów
 • konstrukcji nośnych
 • stateczności żurawia
 • obsługi w kabiny
 • załadunku
 • rozładunku
 • torowiska żurawi
 • szkolenie BHP (kurs BHP)

Symulator pracy na żurawiu wieżowym

Kilka godzin pracy na symulatorze daje możliwość obycia z kabiną żurawia i zdobycia niezbędnych umiejętności przed podjęciem zajęć praktycznych na prawdziwym sprzęcie.

Część praktyczna obejmuje naukę obsługi prawdziwego żurawia wieżowego, zdobycie praktyki w zakresie wszystkich rodzajach prac wykonywanych przez żurawia wieżowego.

Szkolenie żurawie wieżowe kończy się egzaminem, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności, po zdaniu którego absolwent uzyskuje ważne bezterminowo uprawnienia.