Kurs żurawie HDS Kraków

Żurawie HDS KrakówKurs żurawie HDS Kraków

Przebieg kursu - żuraw przeładunkowy

Część teoretyczna obejmuje wykłady tematyczne, w tym informacje na temat dozoru technicznego, ogólne wiadomości na temat żurawi samochodowych HDS, ich podział, budowę.

Kursanci dowiadują się również o obowiązkach, jakie posiada operator żurawia przed, w trakcie, jak i po zakończonej pracy. Niezbędne jest także pozyskanie informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejna część to zajęcia praktyczne, czyli jazda żurawiem HDS oraz wcielanie zdobytej wiedzy w życie. Kursanci uczą się zarówno jazdy żurawiem pustym, jak również załadowanym. Niezbędne jest bowiem wykonywanie określonych manewrów, a gdy pojazd jest pełny, zmienia się jego środek ciężkości. Każda osoba, ucząca się prowadzić żuraw, musi mieć tego świadomość. Kurs kończy się dwuczłonowym egzaminem, zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Każdy kandydat wypełnia test z zagadnień teoretycznych, poruszanych na wykładach. gdy go zaliczy, dopuszczany jest do części praktycznej, obejmująca kierowanie żurawiem oraz wykonywanie określonych manewrów. Dopiero zdanie obu tych części równoznaczne jest z otrzymaniem zaświadczenia, potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Świadectwo to uprawnia nas do prowadzenia samochodowych żurawi samochodowych różnych typów, w tym leśnych, przeładunkowych czy przewoźnych. Dokument ten ważny jest bezterminowo i możemy szukać pracy w praktycznie każdym kraju Unii Europejskiej.

Poza kursami na operatorów żurawi, popularne są także kursy operatorów wózków widłowych i tym podobnych maszyn. W wielu przypadkach możliwe jest zorganizowanie kursu na terenie danej firmy, jeśli liczna chętnych sprawia, że przeprowadzenie szkolenia jest opłacalne dla ośrodka.