Wyróżnia się wiele rodzajów wózków widłowych. Najprostszym jest wózek podnośnikowy, który służy do podnoszenia palet towarów na różne wysokości. Wózki podnośnikowe mogą być sterowane ręcznie lub za pomocą silnika.

Ręczne wózki widłowe są proste w konstrukcji, spotykamy je często w sklepach, hurtowniach, ale również w portach czy magazynach. W przypadku wózków podnośnikowych z napędem, mamy do wyboru kilka rodzajów.

Więcej…
Kurs żurawie HDS Kraków
Kurs żurawie HDS

Żurawie HDS KrakówKurs żurawie HDS Kraków

Przebieg kursu - żuraw przeładunkowy

Część teoretyczna obejmuje wykłady tematyczne, w tym informacje na temat dozoru technicznego, ogólne wiadomości na temat żurawi samochodowych HDS, ich podział, budowę.

Kursanci dowiadują się również o obowiązkach, jakie posiada operator żurawia przed, w trakcie, jak i po zakończonej pracy. Niezbędne jest także pozyskanie informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejna część to zajęcia praktyczne, czyli jazda żurawiem HDS oraz wcielanie zdobytej wiedzy w życie. Kursanci uczą się zarówno jazdy żurawiem pustym, jak również załadowanym. Niezbędne jest bowiem wykonywanie określonych manewrów, a gdy pojazd jest pełny, zmienia się jego środek ciężkości. Każda osoba, ucząca się prowadzić żuraw, musi mieć tego świadomość. Kurs kończy się dwuczłonowym egzaminem, zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Każdy kandydat wypełnia test z zagadnień teoretycznych, poruszanych na wykładach. gdy go zaliczy, dopuszczany jest do części praktycznej, obejmująca kierowanie żurawiem oraz wykonywanie określonych manewrów. Dopiero zdanie obu tych części równoznaczne jest z otrzymaniem zaświadczenia, potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Świadectwo to uprawnia nas do prowadzenia samochodowych żurawi samochodowych różnych typów, w tym leśnych, przeładunkowych czy przewoźnych. Dokument ten ważny jest bezterminowo i możemy szukać pracy w praktycznie każdym kraju Unii Europejskiej.

Poza kursami na operatorów żurawi, popularne są także kursy operatorów wózków widłowych i tym podobnych maszyn. W wielu przypadkach możliwe jest zorganizowanie kursu na terenie danej firmy, jeśli liczna chętnych sprawia, że przeprowadzenie szkolenia jest opłacalne dla ośrodka.

 
Kurs żurawie HDS Warszawa
Żurawie HDS WarszawaKurs żurawie HDS Warszawa Obecnie niestety nie możemy być pewno zatrudnienia, bez względu na to, czy pracujemy u kogoś, czy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami własnej firmy. Warto
Rodzaje i zastosowanie żurawi HDS
Rodzaje i zastosowanie żurawi HDSGdy wyobrażamy sobie w naszej głowie, jak mógłby wyglądać klasyczny żuraw HDS, prawdopodobnie mielibyśmy przed oczami dosyć prostą konstrukcję, z charakterystycznym chwytakiem. Jednak jest to dość ogólne ujęcie problem

Kursy językowe

Gdzie najlepiej uczyć się angielskiego? U źródła

Szkoły językowe prześcigają się w metodach, które mają zwięks...

Kursy języka angielskiego metodą Callana

Nauka języka angielskiego prowadzona jest wiele sposobów. Jedną z ...

Kursy języków obcych - poligloci dystansują konkurencję

Obecnie warto i trzeba zainwestować w naukę języków obcych, w szc...

Szkolenia

Kursy, szkolenia sprzedażowe

Dla większości firm efektywna sprzedaż jest synonimem su...

Webinary - popularna forma zdobywania specjalistycznej wiedzy

Ilość organizowanych webinarów przez firmy polskie nieus...

Popularne szkolenia dla firm

Jakie szkolenia dla firm są obecnie najbardziej popularne?...

Oferta

Oferta kursów

Oferujemy gamę kursów zawodowych, przygotowujących pracowników do wykonywania określonych zada...

Kurs na żurawie wieżowe

Kurs na operatora żurawi wieżowych Oferujemy kurs operatora żurawia wi...

Kurs na HDS

Kurs na operatora HDS czyli żurawi przeładunkowych Oferujemy kurs na o...

Kurs na wózki widłowe

Kurs na operatora wózków widłowych Oferujemy kurs na wózki widłowe, ...

Kurs żurawie HDS Kraków

Kurs żurawie HDS Kraków Przebieg kursu - żuraw przeładunkowy Częś...

Kurs żurawie HDS Warszawa

Kurs żurawie HDS Warszawa Obecnie niestety nie możemy być pewno zatru...

 TOP ↑    Copyright: © Szkolenia KRK