Kurs żurawie wieżowe Kraków

Żurawie wieżowe KrakówKurs żurawie wieżowe Kraków

Kurs operatorów żurawi składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, obejmująca zagadnienia, związane z budową żurawi oraz techniką operowania nimi. Kursanci zaznajamiani są również z szerokim zastosowaniem żurawi wieżowych, dowiadują się, gdzie pracę może znaleźć operator oraz jakie działania należą do jego obowiązków.

Dzięki temu mają świadomość, jakie czynności muszą wykonać, aby pracować prawidłowo. Wiąże się z tym kolejny, niezwykle istotny moduł, a mianowicie informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy kursant przejdzie przez szkolenie teoretyczne, jest przygotowany do rozpoczęcia drugiej części kursu, a mianowicie praktycznej jazdy żurawiem. Wszystko rozpoczyna się od poznania jego budowy w praktyce, uruchomienia pojazdu, wykonywania podstawowych manewrów.

Później przechodzimy do właściwej jazdy, każdy kursant porusza się pod czujnym okiem instruktora żurawiem pustym oraz załadowanym. Dzięki temu ma świadomość, jak ładunek zmienia środek ciężkości maszyny. Z punktu widzenia przyszłej pracy jest to niezwykle przydatna wiedza. Dopiero przejście tych dwóch części kursu jest równoznaczne z jego ukończeniem. Aby jednak uzyskać uprawnienia operatora żurawi, niezbędne jest przystąpienie do egzaminów po każdej z wymienionych części. Pierwsza z nich kończy się egzaminem teoretycznym, obejmującym test z prezentowanych na zajęciach zagadnień.

Część druga to egzamin z praktycznej jazdy żurawiem, podobnie jak w czasie kursu. Podsumowując, zdobywanie uprawnień na operatora żurawia wieżowego jest łudząco podobne do starania się o prawo jazdy. Co istotne, zdobyte uprawnienia w formie oryginalnego świadectwa czy zaświadczenia są ważne bezterminowo. Pozwalają nam na znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Są bowiem honorowane w większości krajów Unii Europejskiej.