Kurs żurawie wieżowe Warszawa, Łódź, Poznań

Żurawie wieżowe WarszawaKurs na żurawie wieżowe Warszawa, Łódź, Poznań

Praca na żurawiu wieżowym, to praca dość specyficzna. Nie dość, że jesteśmy odpowiedzialni za przenoszony ładunek (który często jest dość kosztowny), to jeszcze musimy pracować czasem i prawie 100 metrów nad poziomem gruntu.

Nie dziwmy się więc, że praca ta choć na pozór łatwa, to jednak wymaga od nas specyficznych umiejętności i kwalifikacji.

Obsługujesz żuraw wieżowy? Pamiętaj o uprawnieniach

Praca na żurawiu wieżowym, wymaga odpowiednich uprawnień. Są one wydawane przez UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Żeby je zdobyć, należy po pierwsze uczestniczyć w szkoleniu/kursie a następnie - zdać egzamin teoretyczny i praktyczny i to rzecz jasna przed egzaminatorem związanym z UDT.

Warunki przyjęcia na kurs

Choć warunki przyjęcia na szkolenie obsługi żurawia wieżowego nie są zbyt ostre, to jednak dopuszczają do kursu wyłącznie osoby które:

  1. Skończyły 18 lat. Jest to jak najbardziej zrozumiałe - osobom nieletnim, nie wolno pracować w tak szczególnych warunkach.
  2. Nie mają przeciwwskazań, do wykonywania tego zawodu. Żuraw wieżowy, to dość specyficzne miejsce pracy. Mogą tu pracować tylko osoby posiadające uprawnienia wysokościowe. Wiąże się z nimi konieczność przejścia dodatkowych badań, wykonanych przez uprawnionego do tego lekarza.
  3. Mają co najmniej wykształcenie podstawowe.