Kurs żurawie wieżowe

Żurawie wieżowe KatowiceKurs na żurawie wieżowe

Wykonywanie prac za pomocą żurawia wieżowego, wymaga od nas specjalistycznych uprawnień. I choć nie ma w nich dużych wymagań, to jednak trzeba pamiętać o konieczności posiadania takich właśnie kwalifikacji. Zanim więc otrzymamy interesujący nas "papierek", będziemy musieli dowiedzieć się czegoś, na temat wspomnianych żurawi.

Pamiętajmy, że żuraw to nie wózek widłowy. Kurs będzie więc znacznie bardziej obszerny i z pewnością - bardziej wymagający. Oto problematyka, z jaką spotkamy się na w/w kursie.

Przebieg kursu

Podobnie jak każdy inny kurs, również i ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich, dowiadujemy się jak działa taki żuraw, z czego jest zbudowany i jaki wpływ na jego pracę, mają poszczególne jego elementy. W drugiej części kursu, wykonujemy proste prace bezpośrednio na dźwigu, poznając go tym samym od strony praktycznej. Jednocześnie wdrażamy w ten sposób wiadomości, które poznaliśmy podczas części teoretycznej. Po zakończeniu kursu, musimy zdać egzamin. Jest on zdawany przed specjalną komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten ma formę egzaminu państwowego. Oznacza to, że po jego zdaniu, możemy wykonywać prace na rzecz różnych firm i to na terenie całego kraju. Co ważne, uprawnienia te są respektowane również na terenie Unii Europejskiej.

Podstawowe informacje związane z dozorem technicznym

Jeśli już zdecydujemy się na kurs na żuraw wieżowy, będzie to kurs przeprowadzony "pod opieką" Urzędu Dozoru Technicznego. Jak więc łatwo się domyślić, będą tu również poruszane zagadnienia związane z działalnością tegoż ciała, jak również z jego obowiązkami i uprawnieniami.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Podobnie jak w przypadku kursu na wózek widłowy, również i tu mamy do czynienia z uprawnieniami wydawanymi bezterminowo. Co to oznacza? W skrócie tyle, że nie musimy zdawać po określonym czasie kolejnych egzaminów kwalifikacyjnych, by przedłużyć posiadane przez nas uprawnienia. Niemniej, co jakiś czas będziemy musieli odwiedzić lekarza specjalistę, który potwierdzi naszą zdolność do wykonywania prac na dużych wysokościach.