Wyróżnia się wiele rodzajów wózków widłowych. Najprostszym jest wózek podnośnikowy, który służy do podnoszenia palet towarów na różne wysokości. Wózki podnośnikowe mogą być sterowane ręcznie lub za pomocą silnika.

Ręczne wózki widłowe są proste w konstrukcji, spotykamy je często w sklepach, hurtowniach, ale również w portach czy magazynach. W przypadku wózków podnośnikowych z napędem, mamy do wyboru kilka rodzajów.

Więcej…
Kursy zawodowe - przekwalifikowanie
Informacje

Kursy zawodoweTrudna sytuacja na rynku sprawia, że co raz więcej osób myśli o zmianie zawodu i przekwalifikowaniu. Należy więc podjąć decyzję co chcemy robić, jaka profesja zapewni nam zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie. Najlepiej zdecydować się na zajęcie, które wymaga specjalistycznej wiedzy i uzyskanie nowych uprawnień.

Szkolenie dające uprawnienia do pracy na żurawiu wieżowym obejmuje część teoretyczną, przygotowanie do części praktycznej podczas zajęć na symulatorze i praktyczną. Szkolenie jest prowadzone na trzech etapach:

Pierwszy to nauka teorii - uczestnicy zdobywają wiedzę na temat: stateczności, budowy, konstrukcji nośnych, napędów i mechanizmów sterujących, obsługi kabiny, torowiska żurawi, wytwarzania, montażu i transportu, a także kompleksową wiedzę BHP.

Kolejny etap obejmuje szkolenie na symulatorze, które jest bardzo ważnym elementem całego kursu, gdyż daje możliwość obycia się z kabiną i pracą na żurawiu zanim kursant zacznie część praktyczną.

Ostatni etap to nauka obsługi prawdziwego żurawia, duża ilość godzin sprawia, że każdy absolwent takiego szkolenia, oprócz dyplomu otrzymuje niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Kurs na operatora żurawia HDS obejmuje część teoretyczną podczas której uczestnik kursu zdobywa wiedzę na temat: obciążenia żurawi, konstrukcji nośnych, napędów, sterowania hydraulicznego, urządzeń sterowniczych i zabezpieczających, stateczności, urządzeń chwytających, technik przeładunkowych, niezbędną wiedzę na temat eksploatacji i oznakowania, zapoznanie się z dyrektywą 98/37/WE.

Następny etap to szkolenie praktyczne obejmujące pracę na żurawiu HDS, pogłębienie wiedzy na temat technik przeładunkowych i bezpieczeństwa pracy.

Kurs na operatora wózka widłowego podnośnikowego, unoszącego i ciągnikowego. Kurs obejmuje część teoretyczną w zakresie: Typów wózków widłowych, ich budowy, obsługi, wiedzę z zakresu bezpiecznych metod załadunku, kompleksową wiedzę BHP, wiadomości techniczne, przygotowanie do wymiany buli.

Część praktyczna obejmuje, naukę jazdy wózkiem widłowym, naukę załadunku i rozładunku, wymianę butli. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczenia o posiadaniu uprawnień operatora wózka widłowego.

Każdy z omówionych kursów diametralnie zmienia sytuację uczestników na ryku pracy, dlatego warto podnosić swoje kwalifikacje. Częstą praktyką w ostatnich latach jest zmiana zawodu i dopasowanie się do zapotrzebowania na konkretnych fachowców. Dlatego zamiast przeglądać tysiące ogłoszeń i łapać dorywcze słabo opłacalne zajęcia zainwestuj w siebie.

Zdobycie nowych uprawnień jest inwestycją w siebie, która będzie przynosić korzyści przez wiele lat.

 
Doświadczenie zawodowe atrakcyjne na rynku pracy
Doświadczenie zawodoweNawet najlepsze CV i świetnie napisany list motywacyjny nie pomogą, jeżeli pracownik nie ma się czym pochwalić. Ostatnimi czasy zaś pracodawcy coraz dobitniej dają odczuć, co ich interesuje - doświadczenie zawodowe.
Dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe
Dodatkowe szkoleniaAby łatwiej znaleźć lepszą pracę lub w ogóle podjąć zatrudnienie, warto inwestować w dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe. Pozwolą nam one na podniesienie swoich kwalifikacji, zdobycie nowych oraz w efekcie: podjęcie bardziej intrat

Kursy językowe

Gdzie najlepiej uczyć się angielskiego? U źródła

Szkoły językowe prześcigają się w metodach, które mają zwięks...

Kursy języka angielskiego metodą Callana

Nauka języka angielskiego prowadzona jest wiele sposobów. Jedną z ...

Kursy języków obcych - poligloci dystansują konkurencję

Obecnie warto i trzeba zainwestować w naukę języków obcych, w szc...

Szkolenia

Kursy, szkolenia sprzedażowe

Dla większości firm efektywna sprzedaż jest synonimem su...

Webinary - popularna forma zdobywania specjalistycznej wiedzy

Ilość organizowanych webinarów przez firmy polskie nieus...

Popularne szkolenia dla firm

Jakie szkolenia dla firm są obecnie najbardziej popularne?...

Oferta

Oferta kursów

Oferujemy gamę kursów zawodowych, przygotowujących pracowników do wykonywania określonych zada...

Kurs na żurawie wieżowe

Kurs na operatora żurawi wieżowych Oferujemy kurs operatora żurawia wi...

Kurs na HDS

Kurs na operatora HDS czyli żurawi przeładunkowych Oferujemy kurs na o...

Kurs na wózki widłowe

Kurs na operatora wózków widłowych Oferujemy kurs na wózki widłowe, ...

Kurs żurawie HDS Kraków

Kurs żurawie HDS Kraków Przebieg kursu - żuraw przeładunkowy Częś...

Kurs żurawie HDS Warszawa

Kurs żurawie HDS Warszawa Obecnie niestety nie możemy być pewno zatru...

Kursy

Kursy i szkolenia

 TOP ↑    Copyright: © Szkolenia KRK