Kursy zawodowe - przekwalifikowanie

Kursy zawodoweTrudna sytuacja na rynku sprawia, że co raz więcej osób myśli o zmianie zawodu i przekwalifikowaniu. Należy więc podjąć decyzję co chcemy robić, jaka profesja zapewni nam zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie. Najlepiej zdecydować się na zajęcie, które wymaga specjalistycznej wiedzy i uzyskanie nowych uprawnień.

Szkolenie dające uprawnienia do pracy na żurawiu wieżowym obejmuje część teoretyczną, przygotowanie do części praktycznej podczas zajęć na symulatorze i praktyczną. Szkolenie jest prowadzone na trzech etapach:

Pierwszy to nauka teorii - uczestnicy zdobywają wiedzę na temat: stateczności, budowy, konstrukcji nośnych, napędów i mechanizmów sterujących, obsługi kabiny, torowiska żurawi, wytwarzania, montażu i transportu, a także kompleksową wiedzę BHP.

Kolejny etap obejmuje szkolenie na symulatorze, które jest bardzo ważnym elementem całego kursu, gdyż daje możliwość obycia się z kabiną i pracą na żurawiu zanim kursant zacznie część praktyczną.

Ostatni etap to nauka obsługi prawdziwego żurawia, duża ilość godzin sprawia, że każdy absolwent takiego szkolenia, oprócz dyplomu otrzymuje niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Kurs na operatora żurawia HDS obejmuje część teoretyczną podczas której uczestnik kursu zdobywa wiedzę na temat: obciążenia żurawi, konstrukcji nośnych, napędów, sterowania hydraulicznego, urządzeń sterowniczych i zabezpieczających, stateczności, urządzeń chwytających, technik przeładunkowych, niezbędną wiedzę na temat eksploatacji i oznakowania, zapoznanie się z dyrektywą 98/37/WE.

Następny etap to szkolenie praktyczne obejmujące pracę na żurawiu HDS, pogłębienie wiedzy na temat technik przeładunkowych i bezpieczeństwa pracy.

Kurs na operatora wózka widłowego podnośnikowego, unoszącego i ciągnikowego. Kurs obejmuje część teoretyczną w zakresie: Typów wózków widłowych, ich budowy, obsługi, wiedzę z zakresu bezpiecznych metod załadunku, kompleksową wiedzę BHP, wiadomości techniczne, przygotowanie do wymiany buli.

Część praktyczna obejmuje, naukę jazdy wózkiem widłowym, naukę załadunku i rozładunku, wymianę butli. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczenia o posiadaniu uprawnień operatora wózka widłowego.

Każdy z omówionych kursów diametralnie zmienia sytuację uczestników na ryku pracy, dlatego warto podnosić swoje kwalifikacje. Częstą praktyką w ostatnich latach jest zmiana zawodu i dopasowanie się do zapotrzebowania na konkretnych fachowców. Dlatego zamiast przeglądać tysiące ogłoszeń i łapać dorywcze słabo opłacalne zajęcia zainwestuj w siebie.

Zdobycie nowych uprawnień jest inwestycją w siebie, która będzie przynosić korzyści przez wiele lat.