Mapy myśli

MApa myśliNowoczesną techniką sporządzania notatek są mapy myśli. Pozwalają one na skuteczniejsze zapamiętywanie i szybszą naukę. Ponadto pomagają uporządkować sprawy bieżące oraz rozwiązywać problemy.

Twórcą map myśli jest Tony Buzan - światowej klasy specjalista z zakresu nauki i zapamiętywania.

Stworzył on koncepcję notatki nielinearnej, która w efektywny sposób wykorzystuje naturalne zdolności umysłu.

Częstym błędem, popełnianym podczas nauki, jest angażowanie tylko lewej półkuli mózgowej. Odpowiada ona za logiczne i uporządkowane myślenie. Przy jej pomocy tworzymy notatki linearne, które najczęściej zapisujemy całymi zdaniami. Nauka w taki sposób jest bardzo czasochłonna i często przynosi niezadowalające rezultaty. Skuteczność nauki przy pomocy map myśli jest zapewniona dzięki uaktywnieniu obu półkul mózgowych. Oprócz lewej pobudzona zostaje także prawa półkula mózgowa, która odpowiada za emocje, myślenie twórcze i artystyczne.

Tworzenie efektywnych notatek opiera się o wyobraźnię i skojarzenia. Pobudzenie zmysłów poprzez zastosowanie kolorów, piktogramów i wyolbrzymień, pomaga w zapamiętywaniu. Notowanie przy pomocy map myśli wykorzystuje myślenie promieniste. W centralnej części kartki umieszcza się główną ideę notatki od której odchodzą poszczególne skojarzenia. Całość przypomina strukturę drzewa, ponieważ od głównych gałęzi odchodzą coraz mniejsze. Dzięki temu notatka jest uporządkowana i zachowuje przejrzystość. Mapy myśli pomagają zaoszczędzić czas. Notowanie przy ich pomocy nie wymaga zapisywania informacji całymi zdaniami.

Zastosowanie słów-kluczy skraca czas notowania oraz oddziałuje na umysł, który działa na zasadzie skojarzeń. Jedno, odpowiednio dobrane słowo, wystarczy aby pobudzić mózg do wygenerowania ciągu skojarzeń na dany temat. Mapy myśli skracają również czas powtórek przed egzaminem. Zamiast odczytywania wielu stron notatek, wystarczy spojrzenie na barwną i uporządkowaną mapę myśli. Notatki nielinearne znajdują szerokie zastosowanie, nie tylko w edukacji. Idealnie nadają się do sporządzania terminarzy i planów działania. Dzięki nim można uporządkować ważne daty i zadania do zrealizowania. Pomagają w zarządzaniu czasem oraz pracą. Można je wykorzystać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu zakupów czy przyjęcia.

Mapy myśli stosuje się również w życiu zawodowym. Są sposobem na sporządzanie notatki z zebrania, przygotowanie wystąpienia, opracowanie projektu czy odnalezienie nowych pomysłów.