Prawnicy - adwokat, radca, notariusz, prokurator, sędzia - przegląd zawodów

Prawo jest zbiorem przepisów, który określa normy i dyrektywy postępowania ustalane na mocy ustaw i przepisów w obrębie danego państwa. Poza przepisami prawa danego państwa istnieje także dodatkowo prawo międzynarodowe, które określa zasady o normy prawne pomiędzy poszczególnymi krajami oraz normuje stosunki między nimi.

Istnieją także przepisy prawne regulujące życie społeczeństw w obrębie różnego rodzaju układów międzynarodowych oraz wspólnot - przykładem może być Unia Europejska, której prawodawstwo ma znaczenie w życiu społeczeństw krajów do niej należących. Polska jest także krajem członkowskim Unii Europejskiej.

Zawód prawnika jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, którego podjęcie możliwe jest po zakończeniu studiów prawniczych oraz zamknięciu przewodu aplikacyjnego. Jest to niezwykle żmudny i długi proces. Wybór odpowiedniej specjalizacji uzależniony jest od indywidualnych umiejętności i preferencji oraz zainteresowań danego studenta prawa. Wyróżnia się wiele zawodów, które mają bezpośredni związek ze znajomością prawa. Czym zajmują się konkretni prawnicy?

Adwokat - obrońca sądowy

Adwokat jest osobą, która udziela porad prawnych swoim klientom. Jest to osoba, do której zwrócić można się również w wypadku konieczności wystąpienia przed sądem tudzież urzędem. W Polsce adwokata nazywa się także potocznie obrońcą sądowym, jest to bowiem jedna z podstawowych przez niego spełnianych funkcji. Broni on wówczas oskarżonego przed sądem przed poprzednim ustaleniem linii obrony. W Polsce każdy oskarżony ma prawo do adwokata z urzędu, może jednak zgłosić się także po pomoc do samodzielnie wybranego adwokata.

Radca prawny - porady prawne

Radca prawny zajmuje się przede wszystkim udzielaniem porad prawnych z różnego zakresu. Czasem sporządza także opinie prawne, może także występować przed sądem w roli pełnomocnika. Jest to zawód, który regulowany jest w Polsce ustawą z dnia szóstego lipca 1982 roku.

Notariusz - pomoc w sporządzaniu aktów prawnych

Notariusz jest prawnikiem, który uprawniony jest do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych. Mogą to być także na przykład akty poświadczenia dziedziczenia, wnioski o wpis w księdze wieczystej czy choćby różnego rodzaju protokoły. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza iż korzysta on z tak zwanej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dokumenty sporządzane przez notariusza są uznawane za dokumenty urzędowe.

Prokurator - w obronie porządku prawnego

Jego głównym zadaniem jest tropienie oraz ściganie przestępstw wszelkiego rodzaju. Po wykryciu danego przestępstwa prokurator ma obowiązek wnieść akt oskarżenia przed sądem. Istnieje szereg czynników, które musi spełnić kandydat na prokuratora. Jest to między innymi przede wszystkim posiadanie polskiego obywatelstwa, ukończenie co najmniej 26 lat oraz tytuł magistra prawa. W Polsce istnieje także instytucja Prokuratora Generalnego, który od marca 2016 roku jest połączona z funkcją Ministra Sprawiedliwości.

Sędzia - niezawisły i bezstronny

Sędzią jest funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach, które wniesione zostały do rozstrzygnięcia przed sądem. Najważniejszymi jego atrybutami są niezawisłość oraz bezstronność, które mają gwarantować sprawiedliwy wynik danej sprawy. Sędziowie w Polsce powoływani są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie objęci są immunitetem formalno-materialnym.

Studia prawnicze - dla kogo?

Studia prawnicze są kierunkiem, który bardzo chętnie wybierany jest przez młode osoby. Przed podjęciem jednak tak istotnej decyzji warto to gruntownie przemyśleć. Same studia są bardzo trudne, a następująca po nich aplikacja także nie należy do najłatwiejszych. Niektóre z zawodów prawniczych, jak choćby sędzia lub prokurator wymagają dodatkowo nie lada odporności psychicznej. Przyszli prawnicy powinny być osobami wytrwałymi w dążeniu do własnych celów oraz cechować się nieskazitelnym oraz mocnym charakterem. Nie bez znaczenia pozostaje także zdolność logicznego myślenia i inteligencja.