Przyczyny bezrobocia w Polsce

BezrobocieStopa bezrobocia to stosunek liczby osób będących bez pracy (rejestrujących się jako bezrobotni i poszukujących zatrudnienia) do liczby osób aktywnych zawodowo.

Przyczyny bezrobocia w Polsce uwarunkowane są poprzez:

 • upadek wielu zakładów przemysłowych;
 • upadek PGR-ów;
 • wzrost wydajności pracy poprzez wprowadzenie nowoczesnych i praco oszczędnych technologii;
 • wysokie podatki oraz obowiązkowe świadczenia pracodawców na rzecz pracowników;
 • szkoły zawodowe edukujące młodzież w zawodach nie potrzebnych na rynku pracy;
 • otwarcie rynku na konkurencyjne towary z importu, zmniejszenie liczby zamówień;
 • wkroczenie wyżu demograficznego w wiek produkcyjny;
 • kodeks pracy ograniczający możliwości zwolnienia pracowników i trudności w jego liberalizacji ze względu na opór związków zawodowych;
 • brak warunków do zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin oraz brak zachęt do zatrudnienia absolwentów;
 • otwarcie rynków narodowych dla przepływu dóbr, usług, kapitału i ludzi;
 • przekształcenie własności państwowej w własność prywatną.

Najbardziej trudna jest sytuacja bezrobotnych w małych miasteczkach powstałych wokół upadłego dziś wielkiego przedsiębiorstwa oraz w popegeerowskich wsiach. Bezrobocie zaczyna w dużym stopniu dotykać ludzi z wyższym wykształceniem. Ludzie tracący pracę, tracą również sens życia. Przekonani są, iż już nigdy nie znajdą zatrudnienia w swoim wyuczonym zawodzie lub na stanowisku, gdzie do tej pory pracowali. Boją się również przekwalifikowania się.