Tyranizowanie w szkole i w pracy

Tyranizowanie w szkoleTyranizowanie innych osób to jedno z najczęściej spotykanych zachować agresywnych. Tyranizowanie to problem często spotykany w szkole, jednak i w wielu zakładach pracy można zobaczyć to negatywne zjawisko.

Skąd ta skłonność do znęcania się nad innymi? Dlaczego niektórzy stają się przedmiotem tego typu zachować? Tyranizowanie innych jest efektem naturalnej ludzkiej skłonności do agresji. Skłonność ta najczęściej jest efektem przykrych doświadczeń i różnego rodzaju problemów życiowych. Często jednak spotkać można osoby, które zachowują się negatywnie pod wpływem otoczenia. Większość z osób, które zachowują się agresywnie wobec innych, to osoby o dość niskim poczuciu własnej wartości. Dla nich znęcanie się nad słabszymi jest okazją do podniesienia swego ego.

Kim są ofiary? To najczęściej osoby słabe, które nie potrafią się bronić i które łatwo jest upokorzyć. Bardzo często są to osoby inteligentne i wrażliwe. Ze zjawiskiem tyranizowania innych osób najczęściej można spotkać się w szkołach.

Tyranizowanie w szkole

To właśnie tam zdarzają się przykre sytuacje, w których rówieśnicy wybierają sobie ofiarę i konsekwentnie ją zaczepiają. Często są to groźby lub niszczenie książek, dokuczanie i wyśmiewanie. Częstym zjawiskiem jest jednak znęcanie się psychiczne nad słabszymi kolegami, poszturchiwania oraz bójki. Agresywne zachowania spotykają jednak i tych, którzy pracują w towarzystwie tyranów.

Tyranizowanie w pracy

Często zachowania agresywne w miejscu pracy mają miejsce wobec podwładnych, a polegają na zachowaniu szefa poniżającego publicznie swego pracownika. Znane są również liczne historie o osobach, które w miejscu pracy były zastraszane i które, w obawie przez utrata pracy, nigdy się na swą sytuację nie uskarżały. Często ofiarami tyranizowania w miejscu pracy są osoby dobrze wywiązujące się ze swych obowiązków, kreatywne i inteligentne, które przez współpracowników są postrzegane jako zagrożenie dla ich pozycji zawodowej.

Czy w szkole, czy w pracy, tyranizowanie jest negatywnym zjawiskiem i może mieć poważne konsekwencje. Tyranizowane dziecko może mieć poważne problemy w kontaktach z innymi ludźmi w przyszłości. Dla dorosłych bardzo często skutkiem tyranizowania są stany depresyjne, zaś w skrajnych przypadkach - próby samobójcze.