Współczesny analfabetyzm

Współczesny analfabetyzmRewolucja technologiczna ostatnich lat sprawiła, że większość ludzi przestała nadążać nad zmianami współczesnego świata. Należy zadać sobie pytanie - jaki jest zakres tolerancji w technologicznej niewiedzy?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kraju, a w Polsce jest niestety bardzo wysoki. Pod koniec XX wieku powstało wiele nowych języków związanych z informatyką, które dzielą się na te związane z siecią CSS, HTML, Java Script lub PHP, a także na te związane z bardziej pierwotną formą kodowania jak na przykład C lub Java.

Problemem jest nieznajomość żadnego z tych języków przez większość społeczeństwa, co powoduje pewnego rodzaju zacofanie naszego kraju w tej dziedzinie. Pomimo występowania informatyki w szkołach, dzieci uczą się tam korzystać z Painta lub Exela, przez co kompletnie nie rozumieją podstaw działania komputera. Można to porównać do nauki matematyki na ścisłym kalkulatorze, gdzie nie wiedząc czym jest sinus, będziemy go obliczać. Taki program nie doprowadzi ucznia do niczego, a bez kalkulatora jego wiedza będzie bezużyteczna. Uczeń po ukończeniu liceum, nie będzie mógł nawet zainstalować systemu, nie mówiąc już o programowaniu, korzystając tylko z wiedzy szkolnej. Dlatego ważnym jest aby szkoły kształcące przyszłe elity tego kraju nie hodowały komputerowych analfabetów, a tworzyły mądrych i świadomych specjalistów.

Każdy uczeń wie jak działa silnik samochodowy, a także jak zbudować funkcję kwadratową, czemu nie miałby umieć napisać prostego programu, lub po prostu dobrze znać na poziomie podstawowym języki do tego niezbędne. Można by powiedzieć, że świat po osiągnięciu szczytu w rozwoju zaczął się nagle cofać. Czy mamy na to pozwolić ? Czy komputer przestał być obiektem badań, przekształcając się w narzędzie do intensyfikacji relacji interpersonalnych ? Czy przyszły fundament tego kraju ma być technologicznym ignorantem? Te pytania powinniśmy sobie zadać i z pewnością zacząć samemu się dokształcać w tej niezwykłej dziedzinie jaką jest informatyka.